Taive Särg

taive@folklore.ee


  • Pärimusmuusika mõiste ja kontseptsiooni kujunemine Eestis (nr 49, koos Ants Johansoniga)
  • Elava rahvalaulu juurde jõudmine: Herbert Tampere teadlaseisiksuse kujunemine (nr 82)