Liina Lindström

liina.lindstrom@ut.ee


  • Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? (nr 70, koos Maarja-Liisa Pilviku ja Helen Pladoga)