Katre Õim

katre.oim@tlu.ee


  • Inimene eesti võrdlustes (nr 12)
  • Kvalitatiivsed muutused fraseoloogias: olemus ja suunajad (nr 51, koos Asta Õimuga)