Tiiu Jaago

tiiu.jaago@ut.ee


 • Mis sealt tõuseb, soost sinine, soost sinine, maast punane? (nr 5) PDF
 • Rahvaluule mõiste kujunemine Eestis (nr 9) PDF
 • kommentaar " Ääremõtteid Pauliina Latvala artiklile «Soomlase elu kujutamine pärimuslikus ajaloos»" (nr 11) PDF
 • Konflikt, kogemus ja nostalgia perepärimuses Eesti ja Soome näitel (nr 11) PDF
 • Muljeid Augsburgi rahvusvaheliselt jutu-uurijate konverentsilt (nr 20) /pdf/
 • Minevikutõlgenduste ja ajakäsituste uurimine pärimusliku ajaloo vaatepunktist. Kahe temaatilise jutustuse näitel (nr 27)
 • Individuaalsed valikud ja sotsialiseerumine eluloojutustuste põhjal (nr 33)
 • Rahvaluule e-kursused: uudishimust kogemuseni (nr 38)
 • Pärimusliku ajaloo uurimine Eesti ja naabermaade koostööruumis (koos Ene Kõresaarega, nr 43)
 • Lugu ja sündmus jutu-uurimises: situatsioonianalüüsist kontekstianalüüsini (nr 43)
 • Pärimuslik ajalugu – arengusuunad ja paralleelid (nr 56)
 • Minevikufaktid ja minevikuesitused. Küsimus pärimusliku ajaloo allikaspetsiifikast (nr 56)
 • Nõukogude aeg elulugudes – ‘katkestus’ või ‘järjepidevus’ (nr 57)
 • Punane regilaulus: sõnad ja vormelid (nr 64)
 • Kuidas määratleda piire kultuuri- ja teadusmaastikul? (nr 65)
 • Teekonnad ja piirid – elulood piiripoeetika vaatepunktist (nr 65)
 • Suulisus, kirjalikkus ja digitaalsus kultuuris ja teaduses (nr 70)
 • Suulisus kirjakultuuri ajajärgul (nr 70)
 • Elulugu folkloristlikust vaatepunktist (nr 71)
 • Trauma ja elulood (nr 71)
 • Rahvaluule õpetamise alguskümnendid Tartu Riiklikus Ülikoolis. Eduard Laugaste 110 (nr 75)
 • Üks jälg Eesti folkloristikas. Elmar Daniel Päss 120 (nr 79, koos Mare Kõivaga)
 • Oskar Looritsa portree Tartu Ülikoolile esitatud aruannete valguses (nr 82)
 • Folkloristika Tartu ülikoolis 1941–1944: eriala järjepidevuse küsimus (nr 87)