Hüperajakiri Mäetagused

Toimetaja: Mare Kõiva
Kaastoimetaja: Andres Kuperjanov
Tegevtoimetaja ja keeletoimetaja: Asta Niinemets
Tõlgete toimetamine ja kokkuvõtted: Tiina Mällo
Uudiste ja tutvustuste toimetaja: Asta Niinemets, Piret Voolaid
Kujundus ja fototöötlus: Andres Kuperjanov
Küljendus: Diana Kahre

    Eelnevad toimetajad    


Toimetuskolleegium 2021-2025

Ekaterina Anastasova (Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Folkloristika Instituut koos Etnograafiamuuseumiga, Bulgaaria),
Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa),
Meelis Friedental (Tartu Ülikool, Eesti),
Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Tartu Ülikool, Eesti),
Janina Kursite (Läti Ülikool, Läti),
Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti),
Pauliina Latvala-Harvilahti (Turu Ülikool, Soome),
Kazuto Matsumura (Tokyo Ülikool, Jaapan),
Tatiana Minniyakhmetova (vabakutseline uurija, Austria),
Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa),
Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari),
Tiiu Salasoo (Estonian Learning Materials, Sydney, Austraalia),
Urmas Sutrop (Tartu Ülikool, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti),
Guntis Šmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA),
Aimar Ventsel (Tartu Ülikool, Eesti).

    Eelmised kolleegiumid    


Kontakt:

Mäetagused
Vanemuise 42-235
Eesti Kirjandusmuuseum
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-737 7740
e-post: folklore@folklore.ee

Mäetagustest Bibliograafiline informatsioon Juhendid kaastööks Index


© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut,
     vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

© cps '04