Hüperajakiri Mäetagused

Mäetagused

ISSN 1406-992X print
ISSN 1406-9938 web
DOI 10.7592/MT
Open access since 1996
Folk Belief and Media Group of
Estonian Literary Museum
Tartu
© Institute of Estonian Language USN (1 - 12)
© Folk Belief and Media Group of Estonian
     Literary Museum, Andres Kuperjanov,
     Estonian Folklore Institute,
     according to CC Licence BY-NC-ND 4.0


Bibliograafiline & tellimisinformatsioon

ISSN 1406-992X trükiversioon
ISSN 1406-9938 elektrooniline versioon
Avaldamise algusaasta: 1996-


Sihtrühm

Kõik, kes on huvitatud folkloristikast ja usundiloost, etnoloogiast, kultuuri-uurimisest jm lähedastest teemadest.

Indekseeritud

  • C.E.E.O.L.
  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • DOAJ
  • EBSCO
  • Internationale Volkskundliche Bibliographie = International Folklore Bibliography = Bibliographie Internationale d'Ethnologie
  • MLA Folklore Bibliography
  • Scopus
  • Ulrich's Periodical Directory


Toimetaja: Mare Kõiva
Kaastoimetaja: Andres Kuperjanov (1-79)
Toimetuskolleegium

Mäetagustest Toimetuskolleegium Juhendid kaastööks Index


© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut,
     vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

© cps '04