Hüperajakiri Mäetagused

Eelnevad toimetajad

Keeletoimetaja: Luule Krikmann (kuni 2006)
Tõlgete toimetamine ja kokkuvõtted: Kait Tamm (1999-2010)
Tõlgete toimetamine ja kokkuvõtted: Mall Leman (2010-2011)
Uudiste ja tutvustuste toimetaja: Maris Kuperjanov (kuni 2011)
Küljendus: Maris Kuperjanov (kuni 2011)
© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut

© cps '08