Rein Saukas

rein@haldjas.folklore.ee


  • Matthias Johann Eisen mõistatuste kogumise organiseerija ja publitseerijana aastatel 1869-1890 (nr 21)
  • Mõistatuste kogumine Eesti Kirjameeste Seltsis aastatel 1872-1893. (nr 26)