Helen Plado

helen.plado@ut.ee


  • Nimetamiskonstruktsioonid eesti murretes: murdeerinevused või suuline süntaks? (nr 70, koos Liina Lindströmi ja Maarja-Liisa Pilvikuga)