Anu Korb

korb@folklore.ee


 • Ajalugu ja pärimus: Siberi eestlaste jutud oma esivanematest (nr 15)
 • Siberi eestlaste surma- ja matusekombestikust (nr 25)
 • Tagasi Siberi Kasekülas (nr 27)
 • Rõžkovo virulaste rahvakalender (nr 32)
 • Ravitsemisoskus kui pärimusrühma ühisteadmus: Siberi Rõžkovo küla näide (nr 34)
 • Välitööd rahvuskaaslaste juures Krasnojarski krais (nr 40)
 • Siberi eestlaste kohanemisest ja sulandumisest pärimusainese põhjal (nr 50)
 • Rahvaluule osakonna Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoog aastatel 1969–1976 (nr 54)
 • Oma toit: muutustest Siberi eestlaste toidukultuuris (nr 59)
 • Virumaa rahvaluule kogumine ja kogujad (nr 66)
 • Folkloor ja eluloolisus Venemaa eestlaste mälestustes (nr 71)
 • Ravitsejad Siberi eesti kogukondades (nr 78)
 • Siberi eestlaste lapse sünniga seotud kombestik ja sünnituslood (nr 85)