Asta Õim

asta.oim@gmail.com


  • Kuidas me mõistame ööpäeva (nr 48)
  • Kvalitatiivsed muutused fraseoloogias: olemus ja suunajad (nr 51, koos Katre Õimuga)
  • Kujundsõnast eesti fraseoloogias (nr 69)