Marju Kõivupuu

kpuu@tlu.ee


  • Ristipuud lõuna-eesti matusekombestikus. (nr 1/2)
  • Sauna taga tiigi ääres.... (nr 10)
  • In Memoriam .pdf (nr 16)
  • Risti peale kirjutas: Ühel papil oli peni. Eesti loomakalmistukultuurist (nr 25)
  • Ristipuud maastikul ja usundilises jutupärimuses (nr 27)
  • Pärimus maastikul, maastik pärimuses: Hargla kihelkonna näitel (nr 55)
  • Maastikust nii ja teisiti (nr 84, koos Hannes Palanguga)
  • Maastikule kleepuv tekst: põrgupärimus (nr 84)