Janika Oras

janika@folklore.ee


  • Välted seto regilaulu värsimõõdus (nr 68, koos Sulev Ivaga)