Tulka kokkia kiittõlõmma

(Хвалебная повару)

Leanne Barbo и хор

Скачать .mp3 файл

На водском языке

Tulka kokkia kiittõlõmma!
Üvä kokki, kaunis kokki
keitti supi suuta müütä,
pani soolad meeltä müütä.
Kokk õli tootu Koivisoossa,
koki poika Poolõzmaalta,
ize kokki Inkerimaalta.
Kõik õli saatu, kõik õli tootu:
saatu õlid sarvipääd jäneksed,
tootu õlid tedridõ lehtikorvad,
saiõt tootu Saarõmaaltõ,
viinat tootu Viromaaltõ,
oluõd õmaltõ maaltõ,
peenet saiõt Petterisse.

На русском языке

Идите повара хвалить!
Хороший повар, красивый повар,
сварил суп по вкусу,
положил соль по душе.
Повара привезли из Койвисоо,
сын повара из Польши,
сам повар из Ингерманландии.
Всё нашли, всё привезли:
нашли рогатых зайцев,
принесли листоухих тетеревов,
булки привезли с Сааремаа,
водку привезли из Вирумаа,
пиво со своей земли,
изысканные булки из Петербурга.

На водском лит. языке

Tulka kokkia kiittõlõmma!
Üvä kokki, kaunis kokki
keitti supi suutõ müüte,
pani soolõd meelte müüte.
Kokk õli tootu Koivisoossõ,
koki poikõ Poolõzmaaltõ,
ize kokki Inkerimaaltõ.
Kõik õli saatu, kõik õli tootu:
saatu õlid sarvipääd jänesed,
tootu õlid tedrid lehtikõrvõd,
saiõd tootu Saarõmaaltõ,
viinõd tootu Viromaaltõ,
oluõd õmaltõ maaltõ,
peened saiõd Petterisse.

Уходя с праздника, свадебные гости благодарят повара, приготовившего вкусные блюда.

Повара могли хвалить, уходя как из дома невесты, так и жениха. В записанных у представителей води вариантах песни довольно много ижорских элементов. По мнению Пауля Аристэ, водь позаимствовали песню у ижор и, например, ижорский Койвисто в водском языке стал Койвисоо.

T M Duńa (Jevdokia) Trofimova, Luuditsa (Tõnu Seilenthal, Tiit-Rein Viitso, Viktor Danilov jt 1973, RKM, Mgn II 2334 f).

T Oudekki Figurova, Rajo, ja Maťo Gerassimova, Jõgõperä (Ariste 1986: 45, 75, 86 ja Ariste 1960: 60).