Veebikogumik tutvustab regilaulu kujunemist ja muutumist selle laulustiili ligikaudu 2000 aasta pikkuse ajaloo jooksul. Väljaande lauluvalik annab ettekujutuse regilaulust eri ajaperioodidel ja esitusolukordades.

The web publication introduces the development of runosong and the nearly 2000 years of history of this singing style. This selection of songs aims to give an impression of runosong in various periods of time and performance situations.

Kuula
Listen
Loe ja kuula
Read and listen