Kivijahvatamise
mäng (seto)

Grinding game

Esitaja Singer

Janika Oras ja koor

Jauha’, jauha’ sa meil kivikäne, kivikäne,
kiso’, kivi sa no vitsakanõ, vitsakanõ!
Kivi pilli’ omma’ pedäjätse’, pedäjätse’,
kivi karits om meil kadajanõ, kadajanõ.
Jauha’, tütär, sa küll, laula’, tütär, laula’, tütär,
jauha’ poolõst sa mull pudrujauhõ, pudrujauhõ,
valgit jauha’ sa mul vadsajauhõ, vadsajauhõ!
Jauha’, jauha’ sa no kivikene, kivikene,
kiso’, kivi sa küll vitsakõnõ, vitsakõnõ.
Pereh tahtsõ küll peenükeistä, peenükeistä,
esi tahtsõ ma sääl ilosata, ilosata,
latsõ’ tahtsõ’ jallõ ladusita, ladusita,
sulasõ’ küll tahtsõ’ sorõhita, sorõhita.

Grind, stone,
pull, rod of the stone!
The stone’s adjusters are made of pine,
the stone’s wedge is made of juniper.
Grind, daughter, sing, daughter,
grind the porridge flour,
grind the white bread flour!
Grind, stone,
pull, rod of the stone!
The family wanted to get fine flour,
myself I wanted to get nice flour,
the children wanted to get smooth flour,
the farmhand wanted to get coarse flour.

T Anni Sillaorg ja Haudjasaare koor (Udo Kolk, Veljo Tormis 1970, RKM, Mgn II 1870 b); Setomaa, Misso (Luhamaa) v, Hindsa k (Joosep Hurt 1886, H II 4, 487 (202)).

M Anni Sillaorg ja Haudjasaare koor (Udo Kolk, Veljo Tormis 1970, RKM, Mgn II 1870 b).