Pulmalaulud

Üks olulisemaid rituaalseid olukordi, kus regilaule lauldi, oli laulmine pulmades. Kogu mitmepäevast kombetalitust saatsid laulud, mille hulka kuuluvad ka mõrsja ja peigmehe poolse hõimu (ehk langude) vastastikku lauldud kaebused, ärplemised, kiitlemised, sõimlemised. Siin esimesena kõlavas laulus süüdistavad peiupoolsed lauljad mõrsjat selles, et ta on nende hõimu poja hõrgutistega endaga metsa meelitanud. Mõrsjapoolsed laulavad vastuseks, et nende neiu ei oleks üldse tohtinud nii laisale ja vaesele poisile mehele minna.

Läänepoolsel Võrumaal ja Lõuna-Tartumaal tunti eripärast burdooniga mitmehäälsust, mis järgmistes lauludes avaldub ainult refrääniosas. Arvatavasti on burdooniga laulmine jõudnud Lõuna-Eestisse kas balti või slaavi rahvaste kaudu.

Wedding songs

Among ritual singing, singing at weddings has been the most important all over Estonia. At weddings, the whole ceremony lasted several days and was accompanied by songs, which among other songs included complaints, boasts and verbal abuse between the bride’s and groom’s relatives. In our first song the groom’s relatives accuse the bride of seducing their tribe’s son into the woods with delicacies. The bride’s relatives, in turn, sing that their maiden should not have married such a lazy and poor boy.

In a region in Western Võrumaa and Southern Tartumaa, a specific polyphony with a drone was known, which is only present in the chorus of the following songs. Presumably, singing with a drone reached Southern Estonia either via Baltic or Slavic peoples.