Võrgutaja neiu /
Suisa sulasele (Karula)

Seducer girl / Why did you choose a farmhand?

Esitaja Singer

Maarja Oras ja koor / Kati Soon ja koor

Poig mul mäele künd´,
kas´ke, kan´ke,
verevile veitsile,
kirõvilõ ärisile.
Sinna’ ti tsõdsõ tsia’ tsiirit´,
tsia’ tsiirit´, karja kargut´.
Sõir tel oll´ sõba all,
vatsk valgõ räti sisen.
Kuts´ mu poja kuusistullõ,
pett´ poja pedästülle,
haugutilli aavistullõ.
Ala’ tä sõkk´ sõnajala’,
pääle’ kakk´ kastõhaina’.

My son ploughed the hill,
kaske, kanke,
with red oxen,
with colourful steers.
There your daughter led the pigs,
led the pigs, and steered the herd.
She had cheese beneath her stole,
and a loaf of bread in a white towel.
She invited my son to the spruce stand,
seduced him to the pine wood,
and beguiled him to the aspen wood.
She trampled down the ferns,
on top she yanked grass.

TM Helmi Vill, 43 a, Urvaste khk, Antsla raj, Urvaste k/n, pärit Karula khk (Herbert Tampere, Anatoli Garšnek 1957, RKM, Mgn II 90 e).

Tütäreni, armõ’õni,
kas´ke, kan´ke,
madalikku marjakõnõ,
lätsi’ sa suisa solasõllõ,
päise päävä viitjalõ.
Solanõ poiss künd suu viirt,
palgapoiss paiustut –
määnes sul süä söögi viiä’,
määnes miil´ manu’ minnä’?
Perepoig künd illust maad,
talupoig tasast maad –
süä om ää söögi viiä’,
miil´ ää manu’ minnä’!

My dear daughter,
kaske, kanke,
my little sweet berry,
why did you choose a farmhand as a husband,
why did you choose a lazy man?
The farmhand plowed wet boglands
and the poor willow forest,
why did you decide to bring him food,
why did you decide to go to him?
The farmer's son plowed beautiful lands,
lands that are flat and fertile,
to him you should have brought food,
to him you should have gone!

TM Helmi Vill, 43 a, Urvaste khk, Antsla raj, Urvaste k/n, pärit Karula khk (Herbert Tampere, Anatoli Garšnek 1957, RKM, Mgn II 90 f).

Eelmine Previous