Mehetapja Maie laul (Kodavere)

Song of Maie, mankiller

Esitaja Singer

Maarja Oras ja koor

Mai oli maias neitsike,
Maie tantsis Tarvastule,
tantsis Tarvastu mäele.
Hüljö sõitis üle välja –
Maie kuaras kuarikele,
hüpäs´ Hüljö vankerije.
Mai läks Hüljöga magama.
Maie magas puoli ööda,
tõse poole mõtelie:
“Oh kuras1, kurasekene,
kas sa süüd, mes ma süödan,
kas sa juod, mes ma juodan,
kas süäned südame verda,
maitsed maksade alussa?”
Ämm läks Maie õikamaie:
“Üles, Maie, mu minijä!”
“Oh mu ämmäne õmane,
meheemä meeleline,
ei või tõõssa, ei ületa –
Maie vuade’ad verised,
urmatsed unipalangad!”
“Oh Maie, minu minia,
miks su vuode’ed verised,
urmatsed unipalangad?”
“Oh mu ämmäne õmane,
meheemä meeleline,
lakast tapin laulukuke,
laadast valgepiä vasika!”
Ämm läks lakka katsumaie,
ämm läks lauta vuatamaie:
lakas laulis laulukuke,
laadas valgepiä vasikas.
Ämm läks kuasa kammerije:
“Oh Maie, minu minia,
sina tapid mehe nuore,
ukkasid unitse kuasa!”
Siss Mai andis jalule teada:
“Sõudka, jalad, jõudka, jalad,
sõudka liite lepikuje,
paeka anipajoje!”
“Oh paju, avita Maie,
kase kallis, kata Maie!”
“Kudas ma sinu avitan –
sina tapid mehe nuore,
ukkasid unitse kuasa!”
Maie läks järvele pagule:
“Oh järve, avita Maie,
järve kallis, kata Maie!”
“Kuidas ma sinu avitan –
sina tapid mehe nuore,
ukkasid unitse kuasa!
Tuleb homme uusi päeva,
sinu võrgul võetasse,
sinu aerul aetasse.”
“Oh minu kümme küdida,
oh minu sada naduda,
mehe ilusa viisi-kuusi,
tuoga mu kerstu kesale,
tuoga vakka vaanijule,
tehka sii tuli ilusa
ilusista ehteista,
kirivista kinda’asta,
punasista puudikista2,
palele paletevasta!”

Mai was an eager maiden,
Maie danced to Tarvastu,
danced up the Tarvastu hill.
Hüljö rode across the field –
Maie sprung into the cart,
jumped into Hüljö’s carriage.
Mai went to bed with Hüljö.
Maie slept through half of the night,
the other half she thought:
“Oh, dear knife,
will you eat what I offer,
will you drink what I give you,
will you drink the blood of the heart,
will you taste the liver?”
Mother-in-law went to call Maie:
“Get up, Maie, my daughter-in-law!”
“Oh, my mother-in-law,
dear mother of my husband,
I cannot get up –
Maie’s bed is bloody,
her bedsheets are gory!”
“Oh, Maie, my daughter-in-law,
why is your bed bloody,
your bedsheets gory?”
“Oh, my mother-in-law,
dear mother of my husband,
I killed the cock in the loft,
the white-headed calf in the cowshed!”
Mother-in-law went to check the loft,
she went to look into the cowshed:
the cock sang in the loft,
the calf was in the cowshed.
Mother-in-law went into the room:
“Oh, Maie, my daughter-in-law,
you killed the young man,
murdered your sleeping husband!”
Then Mai said to her feet:
“Go, feet, hurry, feet,
run into the alder forest,
into the willow forest!”
“Oh, willow, help Maie,
dear birch, protect Maie!”
“How can I help you –
you killed the young man,
murdered your sleeping husband!”
Maie escaped to the lake:
“Oh, lake, help Maie,
dear lake, protect Maie!”
“How can I help you –
you killed the young man,
murdered your sleeping husband!
When tomorrow comes,
you will be caught with a net,
you will be reached with an oar.”
“Oh, my ten brothers-in-law,
oh, my hundred sisters-in-law,
five-six handsome men,
bring my dowry chest into the fallow,
bring it into the meadow,
then make a nice fire
from beautiful jewellery,
from colourful mittens,
from red waistbands,
which will burn my cheeks!”

1pussnuga
2tuttidest, palmikutest, säärepaeltest, vöödest

T Krõõt Annast, 95 a, Kodavere khk, Alatskivi v ja m (Arnold Simson 1920, ERM 5, 49/50); Anu Märtinson, Kodavere khk, Alatskivi v, Lahepera k (Michael Koik, Johannes Härms 1887, H II 4, 646/9 (13)).

M Anna Lindvere, Torma khk, Mustvee v, pärit Kodavere khk, Ranna v, Sääritsa k (Herbert Tampere, August Pulst 1938, ERA, Pl 92 A4).