Naiste ja meeste suhted

Järgmised laulud räägivad noorte naiste ja meeste suhetest ja rollidest. Mõnes küsimuses olid need kindlasti vastuolus euroopaliku kristliku moraali ja meestekeskse (patriarhaalse) kultuuriga, mis koos kristluse levikuga umbes 1000 aastat tagasi tasahaaval Eestisse hakkas jõudma. Folklorist Merili Metsvahi on eri allikatele toetudes oletanud, et varasemas eesti perekonnatraditsioonis pärandati omandit naisliini pidi. Sellise tõlgenduse puhul on loogiline arvata, et naiste otsustusõigus ühiskonnas avaldus nii võimu- kui seksuaalsuhetes. Juba ühes eelnenud pulmalaulus võis näha, et neiud on olnud seksuaalsuhte algatajad. “Puhta poisi” laulus põrkub tüdruku algatus noormehe väljendatud kristliku moraali põhimõtetega.

Relationships between
women and men

The next songs are about the relationships between young women and men, and their roles. In some points, these have been somewhat contradictory to the European Christian morals and patriarchal culture that slowly began to spread in Estonia together with Christianity approximately 1000 years ago. Relying on different sources, folklorist Merili Metsvahi has hypothesised that in Estonian family tradition properties were inherited by daughters. Such an interpretation makes it logical to think that women’s powers of decision in the society were expressed both through authority and in sexual relations. As already seen in a previous wedding song, girls have been initiators of sexual contact. In the next song, the girl’s initiative collides with the Christian morals expressed by the young lad.