Tütarde tapja (Rõuge)

Killer of daughters

Esitaja Singer

Maali Kahusk ja Minni Oras

Emäl olli hulka tütäreidä,
katsi hulka kanasseidä.
Viisi pand´ villu venitämä,
kuusi kangast kodamahe,
säidse sängü sääjämähe,
katõsa karja hoiamahe.
Miä sis üle jäänenesse,
jäänenesse, saanõnõssõ,
tuu pand´ tedres tii viirde,
pardsikõsõs palu viirde,
kurvitsõs pand´ konnu viirde,
lasitsõs1 pand´ laanõ viirde.
Esi’ nakas´ vette vedämähe,
nakas´ kalja kannamahe.
Tetr iks tirisi tii veeren,
parts´ prääk´ palu veeren,
kurvits laul´ konnu veeren,
lasits laul´ laanõ veeren:
“Imäkene, ellekene,
kallis marja kasvataja,
kelles sa sedä vette viät,
vette viät, kalja kannat?”
“Sisarõilõ sõira tetä’,
minijäile leevä louva’,
poele peitli pöördä’,
väüle väitsi hiku’.”
Sis läts´ imäl armsas,
kasvatajal kallis,
nakas´ siis kuu’2 kutsumahe,
majja marja meelütämmä:
“Tulkõ’ kuu’, kodukanasõ’,
majja, marjameelikese’!
Sisar tekk´ teil suurõ sõira,
minnij küdsi mesileevä.”
“Imäkene, ellekene,
kallis marja kasvataja,
par´emba omma’ paiuurva’,
kõrõhõpa’3 kõolatva’,
kui om sõsardõ suur sõir,
minijide mesileib.”

A mother had many daughters,
she had many little chicks.
She sent five of them to stretch out wool,
six of them to knit cloth,
seven of them to make bed,
eight of them to keep cattle.
What was left after this,
the ones who were left over,
she sent them away to be grouses at the side of the road,
to be ducks at the side of the pine forest,
to be sandpipers at the side of the wasteland,
to be weasels at the side of the greenwood.
Then she started to carry water,
she started to carry root-beer.
A grouse sang from the side of the road,
a duck quacked from the pine forest,
a sandpiper sang from the wasteland,
a weasel sang from the greenland:
“Mother, dearest,
our dear, dear mother,
to whom do you carry this water,
to whom do you carry this root-beer?”
“To your sisters, so they can make cheese,
to my daughters-in-law, so they can bake bread,
to my sons, so they can turn chisels,
to my sons-in-law, so they can sharpen knives.”
Then the mother started to regret,
she was sorry for what she had done,
she started to call the daughters back home,
she started to coax them:
“Come home, my little hens,
come home, my sweet berries!
Your sister will make you a big cheese,
your sister-in-law will bake you a honey-bread.”
“Mother, dearest,
our dear, dear mother,
willow catkins are tastier,
birch branches are sweeter,
than the big cheese of our sisters,
and the honey-bread of our sister-in-law.”

1nirgiks
2koju
3krõbedamad

TM Katri Sikk, 84 a, Rõuge khk, Varstu v (Selma Lätt 1958, RKM, Mgn II 169 a).