Nekrutilaul (Saaremaa)
/ Nekrutilaul (isuri)

Recruit’s song

Esitaja Singer

Leanne Barbo ja koor / Meel Valk ja koor

Aeti mind linna liisu alla,
Kuressaarde kohtu kätte.
Tuli siis mulle tuusa üksi,
tuusa üksi, number kaksi.

Velsker välja hüüeti,
käärid kätte pisteti:
hakkas mu tukka tõmbama
ja mu lakka leikama.
Siis hakkas hale tulema,
hale tuli, hale tuli armu pärast,
nutt tuli noore neiu pärast,

kaibamine kaasa pärast.
Siis aga jälle, ellad vennad,
marsisin ma maanteed mööda.
Säält mind Riiga saateti,
Riigas riided selga pandi.
Säält mind Musku saateti,
Muskus munder ümber pandi.

I was sent into the town to draw lots,
to the Kuressaare court.
Then I got a lot with number one,
lot with number one, and then
with number two.
Doctor’s assistant was called out
and given scissors:
he began to pull my fringe
and cut my hair.
Then I became sad,
the sadness came to me because of love,
the crying came because
of my young maiden,
the wailing came because of my dear one.
Then, my dear brothers,
I marched across the road.
I was sent to Riga,
I was clothed in Riga.
From there I was sent to Moscow,
in Moscow I received a uniform.

T Juljania Leineri isa, Pöide khk, Uuemõisa v (Juljania Leiner 1891, H I 3, 84/6 (10)); Ingel Kristjan, Kärla khk (Jakob Mändmets (koguja), Johannes Kerg (saatja) 1893, H II 41, 350/2 (5)); Anseküla khk (Jüri Maggus 1891, H, Mapp 133/4 (5)).

M Ann Anis (1885–1962), Mustjala khk, Vanakubja k (Herbert Tampere 1959, RKM II 88, 578 (6)).

Annettii sini-sineli,
annetti musta munderii,
kaalinna, kaalinna, kaalinam-majaa,
annetti musta munderii.

Joutsen joukko, hanhiparvi,
viekää miun emolle viesti,

viekää miun emolle viesti,
sana saunoituojallee:

“Hüvä on olla soldaattina,
kiiskevezi on juodavana,

kiiskevezi juodavana,
puhas leib on süödävänä.

Aret käümmä ambumassa,
pühät püssüjä puhassam.

Püssü agaks annettii,
miekka mieliksi hüviksi.”

I was given a blue uniform,
was given a black suit,
kaalinna, kaalinna, kaalinam-majaa,
was given a black suit.

Flight of swans, skein of geese,
take a message to my mother,

take a message to my mother,
a word to her who gave birth to me:

“It’s good to be a soldier,
have ruffe brine to drink,

have ruffe brine to drink,
have pure bread to eat.

We go shooting on weekdays,
clean rifles on holidays.

A rifle was given as a wife,
a sword for pleasure.”

TM Anna Kivisoo ja koor, Ingerimaa, Ropsu k (Lauri ja Aili Laiho-Simonsuuri 1937, ERA, Pl 123 A1, B1, 124 A1).

Järgmine Next