Sõrmemähkimise
mäng (seto)

Game of binding cut finger

Esitaja Singer

Pihel Kuusk ja koor

Kiä tekk´ orgo orasõ?
Viis vaas veerül kesvä,
piis pilli orja marja,
veerül vitsa hellero.

Kiä lätt´ peräh põimõmahe?
Viis vaas...

Vel´o tekk´ orgo orasõ,
näio lätt´ peräh põimõmahe.

Lõigaś kõrrõ, lõigaś tõsõ,
lõigaś uma sõrmõkõsõ.
Kiä karaś mano kaemahe?
Velekene noorõkõnõ.
Mähke näio sõrmõkõsõ.
Nii sai näio vel´o umas.

Who sowed the crop on this field?
Viis vaas veerül kesvä,
piis pilli orja marja,
veerül vitsa hellero.

Who went to gather the straw?
Viis vaas...

Our brother had sowed crop,
a young maiden started to
gather the straw.
She cut a straw, she cut another,
she cut her little finger.
Who ran to help her?
Our brother ran to help her,
bound her finger.
That’s how she became our brother’s bride.

T Anne Vabarna (1877–1964) ja koor, Setomaa, Järvesuu v, Tonja k (Herbert Tampere, August Pulst 1936, ERA, Pl 23 B3); Paul Hagu, snd 1946, Tartu l, pärit Setomaalt (1995).

M Anne Vabarna ja koor, Setomaa, Järvesuu v, Tonja k (Herbert Tampere, August Pulst 1936, ERA, Pl 23 B3).