Väravamäng (Tõstamaa)

Game of gates

Esitaja Singer

Väike Hellero

Mis rahvas teie olete,
mis te sääl seisate?
Kuldse juldse, velitse ja värava.
– Meie tahame läbi tulla
teie uhkest väravast.
– Meie väravad on katki,
meie väravad on lagund.
– Meie tahame parandada
teie uhked väravad.
– Kellega te parandate
meie uhked väravad?
– Siidiga ja sametiga,
Viini vildse lõngaga,
pue puna paelaga.
– Kus sa sitt selle siidi said,
Viini vildse lõnga tõid?
– Eile mede vend tuli Riiast kodu,

tõi meil siidi, sammetid,
Viini villast lõnga,
pue punast paela.
– Kui te tahte, tulge läbi,
meie uhkest väravast!
– Ei me tule üheksi
ega me tule kaheksi,
me tuleme suure ulgaga
nii kui ratsaobustega.

What kind of people are you,
why are you standing there?
Golden-yolden, brothers and gates.
– We want to come through
your great gate.
– Our gates are broken,
our gates are decayed.
– We want to repair
your great gates.
– What will you repair
our great gates with?
– Silk and velvet,
Viennese woollen thread,
red ribbon from the store.
– Where the hell did you get the silk,
bring the Viennese woollen thread?
– Yesterday, our brother
came home from Riga,
brought us silk, velvet,
Viennese woollen thread,
red ribbon from the store.
– If you want, come through,
our great gate!
– We won’t come alone,
there won’t be two of us,
we come in a big crowd,
as if with racehorses.

T Hendrik Jantson, 75 a, Tõstamaa khk, Tõstamaa v, Tõhela k; Mari Sutt, 66 a, Audru khk, Võlla v, Soomra k (Herbert Tampere; August Pulst 1936, ERA, Pl 20 B4); Hendrik Jantson, 75 a, Tõstamaa khk, Tõstamaa v, Tõhela k (Herbert Tampere 1936, ERA II 172, 46/7 (28)).

M Hendrik Jantson, 75 a, Tõstamaa khk, Tõstamaa v, Tõhela k; Mari Sutt, 66 a, Audru khk, Võlla v, Soomra k (Herbert Tampere, August Pulst 1936, ERA, Pl 20 B4).