Riia rikkumine (Karksi)

Destroying of Riga

Esitaja Singer

Minni Oras ja koor

Näiokese noorekese,
lääme Riiga rikkumaie,
Võndo kinni võttamaie,
Põltsamaad põletemaie,
Talinet taandemaie.
Ke meil vasto või tulesse?
Vasto tulli Riia suure ärra,
Uulo uhkepää isändi.
“Näiokese noorekese,
koes tei ulgeni ojode,
või tei parveni paede,
või tei lippo lendelede?”
“Mei lähme Riiga rikkumaie,
Võndo kinni võttemaie.”
“Laske olla Riia linna!
Olgo Riiga soola tuvva,
Taline tabade tetä,
Võnno võtteme vedäde –
Riia soola soolatsebe,
Taline taba parembe,
Võnno võtteme iluse.”
“Ei või jättä Riia linna,
ei või jättä, ei tõote –
Riig o meie riigi pääle,
Võnd o meie väl´lä pääle,
Taline taga väräte.”

Young maidens,
let’s go to raid Riga,
to conquer Võnnu (Cēsis),
to burn down Põltsamaa,
to defeat Tallinn.
Who did we meet on the way?
We met a great master of Riga,
an elegant master of Uulo.
“Young maidens,
where do you go in a crowd,
do you run in a flock,
or do you flutter like flags?”
“We go to raid Riga,
to conquer Võnnu.”
“Let Riga be,
we can bring salt from Riga,
we can buy padlocks from Tallinn
and keys from Võnnu –
they produce good salt in Riga,
they make better padlocks in Tallinn,
they make fine keys in Võnnu.”
“We cannot leave Riga be,
we cannot promise this –
Riga is oppressing our country,
Võnnu is harassing our fields,
Tallinn is behind our gates.”

T Karksi khk (1817–1825, ÕES, EK 65, 122/4 (12)); Karksi khk, Polli v, Peraküla k (Margus Kõeva 1890, H II 23, 394/6 (7)).

M Mari Sarv, Karksi khk, Abja raj, Nuia al (Selma Lätt 1960, RKM, Mgn II 401 c).