Vadja looduslaul

Regilaulude seas leiab päris palju looduslüürikat. Tihti suheldakse lauldes lindude, puude, loodusnähtustega. Siinses vadja laulus kuulatab ja võrdleb laulik käo ja ööbiku laulu: käol on kergem keel, aga ööbikul on paremad sõnad. Vadjalased, kellelt pärineb laul lindudest, on eestlaste lähim sugulasrahvas.

Votian song
of nature

Runosongs comprise of a great deal of lyrics relating to nature. Communication often occurs with birds, trees, and natural phenomena. In this Votian song, the singer listens and compares the singing of a cuckoo and a nightingale: the cuckoo has a lighter tongue, but the nightingale has better words. Votians, who this song comes from, are the closest ethnic group to Estonians.