Kubjas ahju! (Hanila)

Let us burn the taskmaster!

Esitaja Singer

Mari Sarv ja koor

Kui meie teult tulime
ja meie märjad olime,
Kura jõkke kukkusime,
Arju jõkke astusime,
virve vette uppusime.
Kus me entid kuivatame?
Lähme Timu rehe juure,
aame ahju piirualud
ja need kupja küljekondid,
rehepapi rinnakondid,
aidame arud mõlemad.
Siis paneme kuued kuivema’a,
kasukad panem kahtuma’a,
vööd panem vetta nõrguma’a,
siidivestid sirguma’a.

When we came from statute work
and we were wet,
we fell into the Kura river,
we stepped into the Arju river,
we sank into the water.
Where do we dry ourselves?
Let’s go to the threshing barn of Timu,
let’s throw logs into the furnace
and sidebones of the taskmaster,
breastbones of the guardian of the threshing barn,
both legs of the store-keeper.
Then we will put coats out to dry,
and fur-coats to air out,
we will put belts to drain
and silken waistcoats to straighten.

T Ann Rüitel, Hanila khk, Massu (end Voose) v (Johannes Sõster 1896, EÜS VII 504 (308)).

M Mari Luik, snd 1884, Mihkli khk, Koonga as, pärit Hanila khk (Ingrid Rüütel 1968, RKM, Mgn II 1434 j).