Kägu ja ööbik (vadja)

Cuckoo and nightingale

Esitaja Singer

Leanne Barbo ja koor

Tšako kukku, maa kumizi,
lintu laulo, lehto lõõkku,
sisavõ pani pajuzõ.
Miä vaa kuuntõlin kujalõ,
ajattõlin add´a päälle:
tšene tšeeli kerkiäpi,
kummall laulu laatuizõmpi?
A tšago tšeeli kerkiäpi,
linnu laulu laatuizõmpi,
sisava sõnat parõpõd.

Cuckoo called, the earth hummed,
bird sang, leaf swayed,
nightingale sang on the willow.
I was listening on the village lane,
thinking on the fence:
whose tongue is lighter,
whose song is smoother?
But the cuckoo’s tongue is lighter,
the bird’s song is smoother,
the nightingale’s lyrics are better.

T Mat´o (Matrjona) Gerassimova, Ingerimaa, Jõgõperä k (Ariste, P. 1960. Vadjalaste laule. Emakeele Seltsi Toimetised 3. Tallinn, lk 36, 41).

M Oudekki Figurova, Ingerimaa, Rajo k (Paul Ariste, Aino Valmet, Ingrid Rüütel 1966, RKM, Mgn II 1235 h, 1236 e); Tatjana Jegorova ja koor, Ingerimaa, Ropsu k (Lauri ja Aili Laiho-Simonsuuri 1937, ERA, Pl 114 A2).