Hällilaul (seto)

Lullaby

Esitaja Singer

Meel Valk

L´uu-ks no l´uu, tśuu, tśuu,
l´uu-ks no l´uu mullõ, latsõkõnõ,
tśuu no tśuu, tillokõn.
Tśuu no lasta suurõmbasta,
pisuks-nu-kõsõ pikembäst,
raasa-no-kõsõ rassõmbast,
kuu-nu-kõnõ korõgõmbast,
päävä-nu-kese jallõ pikembäst.
L´uu-ks no lasta, tśuu lasta,
oo mu no-ks kulla tütrekene,
latsõ-nu-kõnõ laglõkõn,
miä-ks mul saasõ hoitõmasta,
kana-nu-poiga kastamast?
Saa-i õks jäädä’ mul magama,
päädä no panda’ pähütseh.
Tuu-ks vast saasõ mul hoitõmasta,
kana-nu-poiga kastamast,
ime saat silmä tsuskijasta,
esä saat jala vast päätijäst.
Tśuu, lasta, l´uu, lasta,
kasu no, kasu kar´ussõs,
vinnü vitsavõtijas.
Sinno iks uinu uutõnna,
sinno-ks vao vahtih,
kuna iks kanasõ’ kasusõ’,
üsäkirä’ ülenes.
L´uu-ks no l´uu, latsõkõnõ,
tśuu no tśuu, tillokõn,
kui mul iks kanasõ’ kasusõ’,
üsä- küll -kirä’ ülenese’,
naksõ na esi iih minemä,
iih minemä, perrä jäämä.
No tulõ iks esi iih minnä’,
iih no minnä’, perrä jäiä’,
no omma’ iks latsõ’ väikese’,
kanasõ-ks omma’ kasina’.
No omma üsäh üsälitse’,
kässi mul pääl käsilitse’,
no saa-ai üüd ma magada,
saa-ai ma lõõnat lebädä.
Olt iks sa kur´a ikõmahe,
vilets küll vihha pidämä.
Kuulõ-ks nu kulla tütrekene,
kuulõ-ks nu kallis kanakõn,
jää’ iks mari magama,
helläkene hingämä!

L´uu-ks, l´uu, tśuu, tśuu,
l´uu-ks, l´uu,
my baby,
tśuu, tśuu, little one.
Tśuu child grow,
grow a little bigger,
fatten up a little more,
get one month higher,
get one day taller.
L´uu-ks baby, tśuu baby,
oh, my dear daughter,
dear child, my little goose,
what will I get for taking care of you,
for raising my little chick?
I cannot fall asleep,
I cannot lay down my head.
This is what I will get for taking care of you,
this is what I will get when I raise you, my little chick:
you will be helping me to thread the needle,
you will be helping your old father to tie his shoes.
Tśuu child, l´uu child,
grow up to be a herder,
grow up to carry the herding staff.
I will fall asleep while waiting for you to grow,
I will collapse watching,
when will my little chicks grow up,
the fruits of my loins get bigger.
L´uu-ks, l´uu, dear child,
tśuu no tśuu, small one,
when my little chicks grow up,
the fruits of my loins get bigger,
they’ll start to go ahead themselves,
go ahead and stay behind.
For now I have to go ahead myself,
go ahead and stay behind,
my children are too small right now,
my chicks are still little.
They are still in my lap,
I am still holding them in my arms,
I cannot sleep during the night,
I cannot sleep during the day.
You cry a lot,
you are angry all the time.
Hear me, dear daughter,
hear me, little chick,
fall asleep, my little berry,
breathe calmly, my gentle one.

T Anne Vabarna, 58 a, Setomaa, Järvesuu v, Tonja k (Herbert Tampere, August Pulst Riigi Ringhäälingus 1936, ERA, Pl 25 A3); Anni, Semmeli naine, Setomaa, Vilo k (Joosep Hurt 1886, H II 4, 449/50 (187b)).

M Anne Vabarna, 58 a, Setomaa, Järvesuu v, Tonja k (Herbert Tampere, August Pulst Riigi Ringhäälingus 1936, ERA, Pl 25 A3).

Eelmine Previous