Meri õue all (Haljala, viis Harju-Jaani)

Sea at our gate

Esitaja Singer

Minni Oras ja koor

Mis on meie oue alla?
Meri meie oue alla.
Mis sääl mere keske’ella?
Kaev on mere keske’ella.
Mis on kaevu serva päälla?
Sammas kaevu serva päälla.
Mis sääl samba otsa’assa?
Soel on samba otsa’assa.
Mis on soela pohja päälla?
Sormus soela pohja päälla.
Mis sääl sormukse siessa?
Neli nuorta neitsikesta.
Üks sääl kuab kuldavüeda,
tõine luab loogelista,
kolmas kassikäpalista,
neljas nutab noorta miesta.

What is at our gate?
The sea is at our gate.
What’s in the middle of the sea?
A well is in the middle of the sea.
What’s on the edge of the well?
A pillar is on the edge of the well.
What’s on top of the pillar?
A sieve is on top of the pillar.
What’s on the bottom of the sieve?
A ring is on the bottom of the sieve.
What’s inside the ring?
Four young maidens.
One knits a golden belt,
the other knits a wavy one,
the third knits a cat's paw pattern,
the fourth weeps for a young man.

T Leenu Akker (1831–1913), Haljala khk, Kandle rand (Karl Leetberg 1890, H II 9, 776 (47)).

M Annette Karu, 81 a, Harju-Jaani khk, Harju raj, Raasiku k/n, Tõelgi k, Loopere t (Rudolf Põldmäe 1957, RKM, Mgn II 157 a).