Loomine (Paide, viis Peetri)

Creation

Esitaja Singer

Meel Valk ja koor

Külatüdrukud, õeksed,
külapoisid, pooled vennad,
külanaised, noored naised,
pange selga uued kuued,
kätte kroogitud käiksed!
Lähme merde pühkimaie,
mereäärta äigamaie!
Pühime pühked mere’esse,
äigame laastud laine’esse!
Lähme omme vaatemaie,
kis siin pöörand pühki’eida.
Püha pürje linnukene,
otsind ta pesa aseta
merre kümmeje kivisse,
ranna paksu paemurdu,
üle ilma, laia moa,
üle Ilvese kiriku.
Tuli vasta kolmi põõsast:
üks oli põõsas sinine,
teine puupõõsas punane,
kolmas kullakarvalene.
Põlgas ta põõsa sinise,
põlgas ta põõsa punase,
võttis kulla arma’aksi.
Akkas ta pesa koguma:
kogus kuu, kogus kaksi,
peale paari päevasida.
Akkas ta mune munema:
munes kuu, munes kaksi,
peale paari päevasida.
Akkas poegi audemaie:
au’us kuu, au’us kaksi,
peale paari päevasida.
Said pojad verisulile,
akkas poegi pillutama:
pillutas kuu, pillutas kaksi,
peale paari päevasida.
Ühe pani kuuks taeva’asse,
teise päävaks peale ilma,
kolmas söödile kivikse.
Seda teab taevataadikene,
seda arvab armas rahvas,
kus need tunnid tuntanekse,
ajad kallid arvatakse,
mõud mustad mõõdetakse,
kui põle söödila kivida,
ega kuuda taeva’asse,
ega pääva peale ilma.

Village girls, sisters,
village boys, half-brothers,
village women, young women,
put on new robes,
put on the gathered sleeves!
Let’s go to sweep the sea,
to brush the seaside!
Let’s wipe the sweepings into the sea,
brush the shavings into the waves!
Let’s go and look tomorrow,
who’s turned the sweepings.
The holy bird
was looking for a place to nest
on the ten stones of the sea,
the limestone of the coast,
over the world, the wide land,
over the church of the Lynx.
It met three bushes:
one was a blue bush,
the other a red bush,
the third one golden.
It disdained the blue bush,
it disdained the red bush,
it chose the golden one as its favourite.
It started collecting a nest:
collected for a day, then collected for two,
and another couple of days.
It started laying eggs:
it laid for a month, then for laid two,
and another couple of days.
It started hatching the nestlings:
they hatched for a month, then they hatched for two,
and another couple of days.
Once the fledglings grew feathers,
it started hurling them:
it hurled for a month, then it hurled for two,
and another couple of days.
One, it put into the sky as the moon,
the other above the world as the sun,
the third into the fallow as a stone.
That’s what the heavenly father knows,
that’s what the lovely people think,
where these hours are known,
the beloved times thought,
dark meads are measured,
if there’s no stone in the fallow,
no moon in the sky,
no sun above the world.

T Paide khk (Friedrich Nikolaus Russow enne 1850. a, ilmunud Neus, H., Ehstnische Volkslieder I. Tallinn 1850, lk 40–41, nr 7).

M Jaan Inselmann, 66 a, Peetri khk, Koorti k, Viisu küla viis (Peeter Penna 1911, EÜS VIII 498 (82)); Anton Põltz, 40 a, Viisu k (Karl Viljak 1913, EÜS X 2229 (103)).