Песни сибирских сето

Мы долго ждали это время

Ansambel Lill: Olga Matvejeva ja Maria Peterson (e), Lidia Kondratjeva (k)

Sedä-ks aigo, sedä aigo mi ammuq oodi,
sedä aigo, sedä jo aigo ammuq oodi.
Ammu-ks oodi, ma kavva kaie,
kuna-ks saamõ kokko mi kullakõsõq.
Saimõ-ks kokko, saimõ mi kokko küll kullakõsõq,
Jummal tiid, Jummal meil tiid tõsõ kõrra,
vagi-ks vahtsõ, vagi meil vahtsõ aestagal.
Kua vast koolõs, kua meil koolõs, kua eläs,
kua-ks taudsi, kua meil taudsi küll tapõtusta.
Taudsi-ks tapa, taudsi tä tapa, maalõ mata.
Laulgõ-ks, laulgõq ti, naaseq, küll śoo kõrra,
ülge-ks iistä, ülgeq iistä, kel om inäp,
minno-ks näiol, minol küll näiol veid´okõsõ.
olõ-s koolih, olõ-s koolih oppimahe.
Jätku-i maalõ, jätku-i ti maalõ laulõmista,
jätku-i-ks maalõ mi ilotada.

No hädä, viländ jo sood!

Импровизация под мелодию pöörä-ääl, состоящая из лирических мотивов. Исполнитель давно ждал встречи с друзьями. Неизвестно, встретятся ли они ещё в будущем году. Звучит призыв петь к тем, кто лучше знает слова песен, поскольку исполнитель не учился в школе.

ERA, DV 641, 653, 654 < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva, Lidia Kondratjeva, Maria Ossipova, Maria Peterson, Anna Kutšerenko, Tatjana Medetskaja.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008