Песни сибирских сето

Маали-Маали, мамочка

Aleksandra Nikitina

Maali-Maali, maamakõnõ,
sul olĺ illos süämekene,
paistsõ nigu pääväkene.
Eeläq-toonaq tullidõ
Essu armulavvalõ.
Sääl sa näit õnnistust:
suust tulĺ vällä surmahais,
iho-hingõ likõt täüs.
Aamõn!

Jovva-i inäp.

Фрагменты духовных стихов. Мотив чуда во время причастия, в результате которого «смертельный смрад» покидает тело человека.

ERA, DH 413 (1–6) < Haida k – Andreas Kalkun, Tiit Sibul 2008 < Aleksandra Nikitina.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008