Песни сибирских сето

Ой, как страшно одному

Olga Matvejeva (e) ja Maria Vassiljeva (k)

:,: Küll olĺ kolõ ütsündä
ja külmäs küünüs magada. :,:
:,: Võtsin õhtu hoolõga
ja külä poole lippama. :,:
:,: Lätsi üle küläaia,
küläkoiraq hauksivaq. :,:
:,: Külänaine vällä tulli,
mullõ nuia näitsivä. :,:
:,: Tere, tere, külänaine,
kos on teie tütrikuq? :,:
:,: Mineq alla aida mano,
aidauss olĺ vallalõ. :,:
:,: Sääl saat jalgu puhata
ja armsat juttu ajada. :,:
:,: Mõnõ käest võit küsüdä,
kas lupat tullaq minulõ. :,:
:,: Ku sa lupat tulla mullõ,
anna suud ma sinulõ. :,:
:,: Ku sa ei lupaq tulla mullõ,
anna-i suud ma sinulõ. :,:

Ah taa om Kiisla Timmo laul. Śoo Mikule ka tähendas, Mikk ka k´au üle aidu.

Шуточная песня под известную многим народам России мелодию. Парню холодно спать одному и он выходит вечером в деревню. Женщины сначала сердятся на него, но затем отправляют к девушкам в амбар. Парень обещает жениться на той, кто его поцелует.

ERA, DH 114 (27) < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva ja Maria Vassiljeva.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008