Песни сибирских сето

Плач невесты отцу

Haida koor: Olga Freiland (e), Maria Bogdanova (k)

Estonski pääl Ignasõ Mihkali Alĺa läts mehele, sis ku tulĺ Ujarist kodo, sis istõmi vaksalih, sis tä kõnõĺ, kuis tä mehele lätś ja üteĺ kah.

Tätäkene-ks mu armakõnõ,
mino kulĺa tätäkene mu kaaligo!
Sullõ-ks lää ma mano maŕakõnõ,
mano-ks lää, nii maalõ hiidä,
kottalõ-ks nii kumarda jalga.
No-ks künnü ma sinolt küsümähe,
näio-ks nõsõ ma sinolt nõudmahe:
Kui-ks tulõ-no suuri suvõkõnõ,
kinä tulõ-ks tuu keväjäkene,
no-ks künnü ma sinolt küsümähe,
näio nõsõ-ks ma sinolt nõudmahe:
Kiä lätt õks viil mäele kündmähe,
arro nakas kiä atra kandmahe?
Tõsõq latsõq kõik ommaq väikeseq,
maŕakõsõq kõik madalakõsõ.
Kui-ks olli ma kotoh, kullakõnõ,
näio käve-ks kõõ mäele kündmähe,
arro käve kõõ atra kandmahe.
Mille naksit sa minno andmahe,
mille naksit sa minno kal’tama?
Vaest pannit minno palĺost paa mano,
liiast pannit vaest leemelivva mano?
Kui-ks saa ma näio tuu kodo,
agu-ks saa-i mul illos elämine,
võe-ks saa-i mul kallis kasumine?
Kohe-ks lää ma, noori näiokõnõ,
kas lää ma suuhu kuusõ ala,
kas lää ma merde up’tamma?
Süvä vesi võta-i süämelisi,
meri võta-i ka vasta meeleisi.
Kohe lää-ks ma, noori näiokõnõ?
Tagasi-ks ma tulõ, tütrekene.
Kui-ks näio ma tagasi tulõ,
sis piät õks vasta võtma.

Плач невесты на свадьбе считался хорошей приметой. В свадебной обрядности причитания невесты занимали важное место. Невеста кланялась вместе с подружками родственникам, импровизируя каждому из них подходящие слова. Данный плач был исполнен Ignasõ Mihkali Alĺa своему отцу. В плаче дочь спрашивает отца, зачем её выдают замуж (стало жаль еды?), и напоминает, что во время весенней пахоты она уже не станет ему помогать. В финале плача невеста грозится утопиться, если жизнь в доме жениха станет слишком тягостной. Исполняется под особую мелодию, свойственную плачу невесты. В песне используется характерный для ранней сетоской музыки лад – полутон-полтора тона.

ERA, FAM 636 A (8, 10) < Haida k – Igor Tõnurist, Õie Sarv 1988 < Olga Freiland, Maria Bogdanova, Natalja Bogdanova, Anna Jefimova, Darja Markova, Natalja Mironova.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008