Песни сибирских сето

Ритуальная затрапезная песня

Haida koor: Olga Freiland (e), Maria Bogdanova (k)

Ku nuurpaar viiäs lavva taadõ kaasitõh,
kuis tuu ka olĺ?
Ütleq sa iist!

Kaśke, kańke,
velekeseq, noorõkõsõq, kaśke, kańke!
Lääme-ks mi aulavva taadõ, kaśke, kańke!
Lääme aulavva taadõ, kaśke, kańke!
Astu-ks mi leemelivva mano.
Velekene-ks, noorõkõnõ,
läät sa-ks aulavva taadõ,
liigut sa leemelivva mano,
kaeq sa silmil selgillä,
kaeq silmakolmal korgilla.
Läät sa sinnä näio kodo,
ommaq-ks kui ohtjaq ussõ all,
ommaq-ks takjaq tarõ läve all,
saa-i sis illos elämine,
saa-i kallis kasumine.
Omma-ks sääl siidiq ussõ all,
saasõ-ks sis illos elämine,
saa sis kallis kasuminõ.
Velekene, noorõkõnõ.

В первый день свадьбы родственники жениха учат его примечать в доме невес-ты знаки, указывающие на последующее семейное счастье. Бурьян перед дверью счастья не сулит. Песня исполнялась, когда молодых вели на ритуальную трапезу (aulaud). По словам припева (kaske-kanke) мелодия песни названа kaaskõlõmine или kaasiguääl.

ERA, FAM 636 A (8, 10) < Haida k – Igor Tõnurist, Õie Sarv 1988 < Olga Freiland, Maria Bogdanova, Natalja Bogdanova, Anna Jefimova, Darja Markova, Natalja Mironova.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008