Песни сибирских сето

Гостевая песня

Ansambel Lill: Lidia Kondratjeva (e, k)

Tulli-ks ülest, tulli ma ülest küll hummogulla,
tulli-ks ülest, tulli jo ülest hummogulla.
Varra-ks inne, varra jo inne valgõta.
Mis õks tüü, mis õks jo tüü edimäne?
Mõsi-ks suu, mõsi ma suu, suie pää,
ala-ks känge, ala ma känge aujalaq.
Mis õks tetäq, mis õks mul tetäq küll,
kohe minnä?
Lätsi-ks küllä, lätsi ma küllä küll astumahe,
sõbra-ks poolõ, sõbra poolõ ma kostimahe.
Sinnä-ks minno, sinno küll minno oodõtigi,
vasta-ks võti, vasta-ks tä võtt´ ku kanakõnõ.
Topsi-ks viidi, topsiq jo viidi, tõsõq tuudi,
katsi-ks kolmi, katsi no kolmi kannõtigi.
Aŕa-ks jeie, aŕa-ks ma jeie, purjo jäie,
aŕa-ks maidsi, aŕa-ks ma maidsi, maalõ sattõ.

Viländ joq!

Праздничная импровизация под мелодию рöörä-ääl. Описывается поход в гости, хороший приём и охмеление.

ERA, DH 34 (18) < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Marge Laast 2007 < Lidia Kondratjeva, Maria Peterson, Maria Ossipova, Anna Kutšerenko, Tatjana Medetskaja.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008