Песни сибирских сето

Трое убогих

Haida koor: Natalja Bogdanova (e), Jelena Kondratjeva (k)

Tulli-ks, ma tulli üles nüüd hummogulla,
tulli jo tulli üles hummogulla.
Varra-ks, ma varra väiko valõgõga.
Miä-ks olĺ, miä tüü edimäne?
Käpe olĺ, käpe jala mul kängimine,
pääle-ks olĺ, pääle pää sugimine.
Suiõ-ks, ma suie pää, mõsi suu,
lätsi-ks, ma lätsi vällä sis kaemahe,
ussõ-ks, ma ussõ tsõõrilõ morolõ.
Võti-ks, ma võti viha vinnele,
luvva, ma luvva loodsigu kottalõ.
Lätsi-ks, ma lätsi tarrõ sis tagasi,
pühe-ks, ma pühe tarõ, pühe talli,
kua-ks, ma kua kolmõnulgalidse.
Panni, sis panni põhu põllõ pääle,
kääni-ks, ma kääni käeräti pääle.
Asu-ks viil veie, asu veie aro mailõ,
põhu-ks, ma põhu pühä palo pääle.
Esi-ks, ma esi pääle sis saisadi,
kullõ-, ma kullõhõlli, kaehõlli,
kullõ-, ma kullõhõlli sis kolmipoodi,
kae-, ma kaehõlli katsipoodi.
Kuuli-ks, ma kuuli kolmi ikõvata:
Ütsi, sis ütsi iki läskä naane,
tõnõ-ks, no tõnõ iki eseldä poiga,
kolmas, no kolmas iki imeldä tütär.
Midä-ks, sis midä iki läskänaane?
Tulli-ks, sääl tulli kinä keväjäkene,
maa-ks tulĺ, maakünnü aokõnõ.
Olõ-s täl, olõ-s maa kündijätä,
arol, no arol adrakandijata.
Toda, no toda iki läskä naane.
Midä-ks, sis midä iki eseldä poiga?
Tulli, sääl tulli kinä kui keväjäkene,
lätsi, tä lätsi mäele kündemähe,
arro-ks, no arro atra kandõmahe.
Lätsiq, täl lätsiq hukka hobõsõriistaq,
arro-ks, no arro adõr täl lagosi.
Küläst, lätś küläst esse küsümähe,
vallast, no vallast kaema vanõbat poissi.
Kuna-ks, tuu kuna tulli külä ese,
tulli-ks, no tulli vallast vanõp meesi,
tõisil sai, tõisil maa künnetüstä,
arol sai, arol adra kannõtusta.
Toda, no toda iki eseldä poiga.
Midä, sis midä iki imeldä tütär?
Tulli-ks, no tulli kinä keväjäkene,
kaldu-ks, täl kaldu kangaaokõnõ.
Toda-ks, no toda iki imelda tütär,
olõ-i, no olõ-i ulli oppajat.

Viländ!

Лироэпическая песня. Герой просыпается, одевается, подметает в доме и уносит мусор в переднике в священный лес. Там он слышит рыдание трёх несчастных. Вдова, сын без отца и дочь без матери жалуются на свою печальную судьбу. Мелодия praasnikuääl в диатоническом ладу.

ERA, FAM 640 A (8) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Jelena Kondratjeva, Olga Freiland, Anna Fjodorova, Anna Jefimova, Darja Markova, Maria Vassiljeva.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008