Песни сибирских сето

Свадебная песня в исполнении двух хоров

Haida koor: 1. paar: Natalja Bogdanova (e), Anna Bogdanova (k)
2. paar: Darja Markova (e), Jelena Kondratjeva (k)

Kohe-ks viiäs mi velĺo, kaśke, kańke,
:,: kohe viiäs mi velĺo, kaśke, kańke? :,:
Viiäs künnelde külele,
vaha viil aŕ vaŕolõ.
Palas künnel ilosahe,
palas vaha valusahe,
saasõ-ks illos elämine,
saasõ kallis kasumine.
Pala-i künnel ilosahe,
vaha pala-i valusahe,
saa-i illos elämine,
saa-i kallis kasumine.

A mis ajal sedä laulõti?
– A śoo ku poiss lätt naase perrä, mõrsja perrä.
– Lääväq lavva taadõ. Inne kotoh viil, inne minekit sis viil.
– Inne, ku kotost lätt poiss vällä minemä, vot sis lääväq naaseq tuu lauluga, ümbre lavva veeväq. Truuska vidä iih. Truuska om tuu iihvidäjä, sis lätt peigmiis, sis lääväq naaseq takah lauluga.

Утром перед отправлением в невес-тин дом жениха кормят и учат примечать: красиво горящая свеча предвещает счастливый брак, плохо горящая – несчастный. Основная мелодия (kaasiguääl) свадебных песен здесь звучит более торжественно в исполнении двух хоров.

ERA, FAM 631 B (2) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Anna Bogdanova, Darja Markova, Jelena Kondratjeva.

Статьи
Песни
Аудио 1987-1988
Аудио 2007-2008
Видео 2007-2008