ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    olgu reede või poolpäev
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Siss ähvärd minnu et, olgu no tuu riide vai puulpävä, külma su puuga jalust maha lüü.
levikuala:
    Har, Mõniste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0