ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  siga läks üle silla, saba tegi tilla-lilla
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Milla? - Kui siga läks üle silla ja saba tegi tilla-lilla.

  Milla? - Siis, kui kass läks üle silla ja saba tegi tilla-lilla.

  Milla? - Siis, kui must kass läheb üle silla.

  Milla sie oli? - Milla, milla, siis, kui prilla läks üle silla. Milla kodu tuled? - Siis, kui prilla läeb üle silla.

  Üits oer läits üle silla, assi jäljed ja oera äpud.

  Ma läksin üle silla, kui taevas oli lilla.
levikuala:
  Iis, Uhe
  Jõh
  Jõh, Kohtla
  Lai, Sadala
  Lüg
  Pee
  SJn, Taevere
  Tln
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0