ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    Kunas sa sedä tiit? - Sis ku kuusenõgla maha läävä ja vanakurat ärä kooles.
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:

levikuala:
    Hel
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0