ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  jumal seda teab
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Jumal teab, mis sõnad need kõik oo, sii oo neid nii pallu.

  Kis jumal seda teeb, mis seläst saab.

  Kie jumal sedä tiab, on ka õige sie vai on vale, midä nie räägivad.

  Keegi ei tea, muu kui suur jumal üleval ja mina ise.

  Tä kohrutas (kiitis) hinnast nigu jumal tiid miä om.

  Kõru valuts, jumal mõist, mis sääl sehen om.

  Arm seda teab.

  Arm seda tääb.

  Taevas tääb.

  Ristivägi tääb.

  Valter seda teeb
levikuala:
  As, Krasnodari krai, Kulevi
  Hää
  Khk
  Khk, Kalmu
  Khk, Lahetaguse
  Krk, Ainja
  Kul, Koluvere-Kalju
  Lüg, Reo
  Mar, Haeska
  Räp
  Se, Verska
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0