ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    selle kuu läbi, kui ilusad ilmad on
süntaktiline struktuur:
    kaassõnafraas
näited:
    Kaua sa linnas (tööl) oled? - Selle kuu läbi, kui ilusad ilmad on.
levikuala:
    Amb
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0