ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  olgu aeg pea või pikalt
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Olgu aig pikk vai lühkene, ar telle tää halva teo tagasi tasutas.

  Küll ma tal üitskõrd kätte massa, olgu aig pia või pikält.

  Ikki sure ärä, olgu sii aig pia või pikält.

  Ärä võtt ta ikki, olgu aig pia või pikk.
levikuala:
  Krk, Ainja
  Rõu, Hurda
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0