ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kurat seda teab
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kurat teeb, kumaga meitel üks kord tegemist tuleb.

  Kes kuri seda teab.

  Kuri tiid, kes tälle ta latse um isknü.

  Tühi tiid.

  Tühe teda teab.

  Kes pagan seda teab.

  Pagan tiab, mis kaadervärk sääl on.

  Tont ta vigurid tiäb.

  Tont sind teab.

  Tont neist aru saab.

  Ätt teda tiiab.

  Tõbi timmä tiid
levikuala:
  Hää
  Iis, Uhe
  Juu, Vaopere
  Kan, Vana-Piigaste
  Khk, Atla
  Khk, Kalmu
  Khk, Lahetaguse
  Kse, Hõbesalu
  Lut
  Puh, Kavilda
  SJn
  Vas
  Vän
  Vän, Suurejõe
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0