ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  Kuna? - Siis, kui kana muneb muna.
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kuna? - Siis, kui kana munes muna.

  Millal? - Siis kui kana muneb seitse muna.

  Selle, õt must kana lõi muna.
levikuala:
  Pee
  Se, Vilo, Mitkovitsi-Sagorje
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0