ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    Kuna? - Ku kunnõga vatsko sei.
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Kuna? - A sis, ku kunnõga seijem vatsku (kui konnadega karaskeid sõime).
levikuala:
    Lut
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0