ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  Kunas? - Siis kui kunal kuus poega on.
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kunas? - Siis, ku kunasel kuus poega on.

  Konas? - Kui konnal poja.
levikuala:
  Hää
  Nõo, Pangodi
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0