ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  juudas seda teab
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kes juudas seda tiab.

  Juudas tädä tiab, kas tulep vai ei tule heinamaale.

  Juudas tedä tiid.

  Kis juuas seda teeb.

  Ken juuvas neit teeb, mee nad on.
levikuala:
  Iis, Uhe
  Kam
  Lüg, Reo
  Vas
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0